Archive for ‘ORGANIZATII PRO VITA ROMANIA’

16 April 2012

PUNCT DE VEDERE pentru apararea proiectului de lege a consilierii inainte de avort

Panorama - Palatul Parlamentului

DISCUTIA PUBLICA VA AVEA LOC MIERCURI 18 APRILIE, LA CAMERA DEPUTATILOR, DE LA ORA 14. PUTETI SA VA ANUNTATI PREZENTA SAU SA TRIMITETI UN PUNCT DE VEDERE IN SCRIS PANA MARTI 17 APRILIE LA ORA 12  AM Andreei Moroianu email: pd-l@cdep.ro

ASTEPTAM REACTII SI PARTICIPANTI FIZICI IN NUMAR CAT MAI MARE!
Către,
Parlamentul României
Guvernul României (Minsterul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Familiei)
Spre ştiinţă,
Colegiul Medicilor din România
Societatea Naţională a Medicilor de Familie
Punct de vedere
referitor la
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină
Vă transmitem următorul punct de vedere privind Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină, aflată în dezbaterea Parlamentului României.
Apreciem că adoptarea şi aplicarea corespunzătoare a acestui act normativ:
·                    Serveşte scopului propus, adică ocrotirea sănătăţii şi a dreptului la integritatea fizică şi psihică ale femeii aflate în criză de sarcină;
·                    Poate contribui la reducerea ratei avortului în România;
·                    Nu conţine prevederi contrare tratatelor internaţionale la care România este parte.
Introducere
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină este materializare a dreptului la informaţie, a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului la integritatea fizică şi psihică al femeii aflate în criză de sarcină.
Propunerea legislativă ridică dreptul la informare al femeii la nivel de necesitate publică, sprijinind femeia aflată în criză de sarcină petnru a lua măsuri conştiente şi informate. A susţine libertatea de acţiune, dar a înfiera cunoaşterea premergătoare este o contradicţie în termeni întrucât necunoaşterea înseamnă îngrădirea dreptului de a alege.
Multe femei regretă graba şi lipsa prezentării unei opţiuni, aşa cum dovedeşte proiectul de informare publică „RUPE TĂCEREA” (www.rupetacerea.ro) iniţiat de Asociaţia PRO VITA – filiala Bucureşti.
Prezentăm în continuare principalele argumente care susţin necesitatea ridicării dreptului la informare al femeii în criză de sarcină la nivel de necesitate publică.
1. Consacrarea dreptului la informare la nivel constituţional şi supraconstituţional. Garantat prin Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale[1]  cât şi prin Constituţia României[2] dreptul la informare este prevăzut în mod special în legătură cu drepturile pacienţilor. Un pacient informat poate alege singur dintre alternativele ce i se prezintă şi de aceea unul dintre cele mai importante drepturi recunoscut pacienţilor, ce se regăseşte în reglementările europene[3] şi interne[4], este cel la informare. Potrivit acestuia pacienţii trebuie să primească informaţii, să le înţeleagă, să analizeze situaţia şi să ia decizii în cunoştinţă de cauză.
Propunerea legislativă privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respectă în totalitate cerinţele europene cu privire la dreptul pacienţilor la informare prin garantarea unui cadrul legal în care se acordă informaţii cu privire la situaţia femeii aflate în criză de sarcină, prin prezentarea alternativelor şi prin acordarea unui timp de gândire în care să poată analiza situaţia sa în funcţie de informaţiile corecte şi obiective primite de la un specialist.
2. Dreptul femeii în criză de sarcină este susţinut de necesitatea instituirii obligaţiei de respectare a libertăţii de opţiune a femeii.
Deşi femeia are, prin actuala legislaţie, dreptul prezumat de a alege, în mod paradoxal ea nu are niciun drept la vreo informaţie consistentă în baza căreia să aleagă.
În societatea românească, femeia aflată în criză de sarcină se află de cele mai multe ori într-o situaţie vulnerabilă în care poate fi uşor constrânsă sau influenţată, precum presiunea şi ameninţarea psihologică, materială sau chiar fizică din partea terţilor (partener, părinţi etc.). Astfel de situaţii interferează cu decizia autonomă a femeii şi adesea o obligă la decizii pe care de fapt ea nu le doreşte şi care vor avea urmări asupra ei.
În acest context, cea mai bună soluţie pentru femeia în criză de sarcină este acordarea unui timp de răgaz în faţa presiunilor terţilor care doresc impunerea avortului contrar voinţei ei.
Prin cercetarea, în cadrul consilierii, a cauzelor care au condus la criza de sarcină şi a eventualelor presiuni din partea terţilor, pot fi identificate soluţii, oferite de mediul non-guvernamental sau de stat, prin intermediul cărora femeia poate primi sprijinul necesar, dacă decide să continue sarcina. Acordarea unui timp de răgaz sprijină femeia pentru a lua decizia fără grabă.
Pe de altă parte, introducerea unei proceduri conforme propunerii legislative nu are decât un efect dilatoriu, nesuprimând libertatea de voinţă a femeii. Punând în balanţă interesul de a proteja femeia în criză de sarcină de presiuni externe şi dreptul femeii de a dispune de corpul său într-un timp rapid, legiuitorul raţional va da efect primei opţiuni.
Menţionăm că propunerea legislativă nu reduce perioada de timp în care se poate efectua legal avortul şi prevede excepţiile necesare pentru situaţiile de urgenţă.
Consilierea de către un specialist a femeii aflate într-o astfel de situaţie vulnerabilă reprezintă o protecţie a acesteia împotriva informaţiilor incorecte sau a lipsei de informaţie. Cabinetele de consiliere sunt o barieră împotriva exploatării femeii aflate în criză de sarcină de către partener, familie sau colectivitate.
3. Necesitatea rezolvării unor probleme sociale curente, care cel mai probabil vor atrage sancţionarea României de către Curtea de la Strasbourg. În prezent, România este chemată în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului[5] într-o cauză în care reclamanta, care a rămas sterilă în urma unui avort, nu a fost informată înainte de a face avortul despre riscuri şi alternative. Reprezintă o susţinere a drepturilor femeii de a parcurge o etapa de informare pentru ca, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, şi în cazul reclamantei, aceasta a ajuns să regrete decizia luată în lipsa unor cunoştinţe despre riscuri pe care, dacă le-ar fi cunoscut, nu şi le-ar fi asumat şi a unor informaţii despre alternativele dintre care ar fi ales.
Mai mult, impunerea unor măsuri precum cele aduse în discuţie de propunerea legislativă este doar o chestiune de timp în condiţiile în care, cel mai probabil reclamanta va avea câştig de cauză, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului va sancţiona Statul român, acesta fiind obligat să se conformeze cerinţelor Curţii şi să ia măsuri pentru a preveni repetarea încălcării drepturilor femeii.
4. Măsura nu este o noutate absolută, ci implementarea unor măsuri de succes din alte state ale Uniunii Europene. Ca stat membru al Uniunii Europene, România nu poate face abstracţie de faptul că tot mai multe state europene[6] se aliniază la normele europene cu privire la dreptul pacientului de a fi informat şi pentru acest caz particular al femeii aflate în criză de sarcină, adoptând legi interne care reglementează consilierea femeii şi o perioada de aştepare-reflecţie.
5. Apreciem că prevederile şi însuşi principiul legii sunt rezonabile în raport cu altele, aplicabile în situaţii care presupun decizii similare.În baza aceluiaşi drept la informare, în toată Uniunea Europeană pe pachetele de ţigări sunt afişate imagini ale unor bolnavi de cancer, însoţite de mesaje fără echivoc precum „fumatul poate ucide”. De asemenea, în situaţia unei intervenţii medicale incomparabil mai puţin problematice decât decizia în criza de sarcină, precum chirurgia estetică, procesul de informare este unul complex.
6. Aplicarea corespunzătoare a legii poate duce la reducerea ratei avortului în România. Remarcăm că toate statele UE care au în vigoare o legislaţie eficientă a „consimţământului informat” au rate ale avortului semnificativ mai reduse decât ţările care nu au astfel de legislaţie. Deşi o legătură clară între cele două este imposibil de stabilit, totuşi aceste date sugerează că adoptarea şi punerea în aplicare a unui act normativ de acest fel poate fi o bună modalitate de reducere a ratei avorturilor în România, în continuare foarte ridicată.
Din experienţa anterioară, pe alocuri foarte bogată, a centrelor de consiliere deschise de unele din organizaţiile semnatare ale acestui memoriu, rezultă căactivitatea de consiliere are efecte benefice, mai ales atunci când este însoţită de măsuri concrete de sprijin.

Concluzie

Solicităm Guvernului României să avizeze favorabil şi Parlamentului României să adopte această iniţiativă legislativă în forma înregistrată pentru dezbateri.

[1] Art. 10 din C.E.D.O..
[2] Art. 31 din Constituţia României.
[3] Spre exemplu, Carta Europeană a Drepturilor Pacienţilor sau Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale.
[4] Spre exemplu, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sau Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
[5] Cauza Csoma împotriva României, no. 8759/05.
[6] Spre exemplu: Belgia, Franţa, Germania, Olanda, Slovacia, Portugalia.
____________________
Semnatari
Asociaţia “Darul Vieţii” (Timişoara)
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-vita din România (13 ONG-uri)
Fundaţia Pro Vita Medica (Timişoara)
Alianţa Familiilor din România
Asociaţia Familiilor Catolice “Vladimir Ghika”
CARITAS Bucureşti
Centrul de Consiliere şi Informare pentru Femei cu Sarcină Nedorită “Puls” (Oradea)
Asociaţia “Familia şi Viaţa” (Roman)
Asociaţia “Centrul Iochebed” (Alba Iulia)
Fundaţia “Clinica Pro-vita” (Cluj-Napoca)
Asociaţia “Clinia Provita Internaţional” (Bucureşti)
Centrul “Noua Speranţă” (Deva)
Fundaţia Creştină “Părintele Arsenie Boca” (Bucureşti)
Asociaţia Provita Media (Bucureşti)
Mercy’s Action Mission, Inc. (Arad)
Comunitatea “Magnificat” a Reînoirii Carismatice Catolice (Bucureşti)
Asociaţia “Filotheia” pentru ocrotirea culturală a copiilor (Bucureşti)
Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni (Bucureşti)
Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie “Sf. Daniil Sihastru” (Bucureşti)
Asociaţia “Metamorfosis” (Beiuş)
Liga pentru Utilitate Publică (Bucureşti)
Fundaţia “Sfinţii Închisorilor” (Piteşti)
Asociaţia “Rost” (Bucureşti)

12 April 2012

Argumentele unui medic de familie in favoarea proiectului de lege pentru consilierea femeilor innainte de avort

Am citit in presa ca Societatea Nationala de Medicina de Familie si Institutul pentru Politici Publice critica demersul a 50 de parlamentari si a mai multor ONG-uri referitor la “Propunerea legislativa cu privire la infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere a femeior in criza de sarcina”. Sper ca este o informatie gresita sau ca este un raspuns dat in graba care trebuie sa fie corectat, cu atit mai mult cu cit Colegiul Medicilor din Romania a dat aviz favorabil acestui proiect de lege.

Argumente sunt suficiente pentru aparitia unei astfel de legi, iar toate acestea pot fi citite in textul legii la capitolele “Expunere de motive” unde se arata ca femeia insarcinata trebuie sa poata lua o decizie in deplina cunostinta de cauza, fara presiune sau graba, sa i se vorbeasca despre consecintele avortului pe termen scurt si lung. Apoi sunt prezentate tarile din Uniunea Europeana in care exista de mult timp legea privind obligativitatea consilierii si modul in care se face aceasta consiliere, cu timp de gindire daca este cazul. Tot in textul acestui proiect se face trimitere la articolele de legi care vin in sprijinul acestei initiative, si subliniez art.6 din Legea 46/2003 (legea drepturilor pacientului) care prevede ca “pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, ale alternativelor existente la procedurile propuse”, apoi articole din “Declaratia Universala a Drepturilor Omului”, norme din Conventia Europeana ale Drepturilor Omului, etc.

Este atestat faptul ca numeroase femei care au facut avort regreta ca nu au fost informate corect despre ceea ce inseamna o intrerupere a sarcinii si despre consecintele acesteia. Personal nu am intilnit nici o pacienta care sa fi regretat nasterea copilului ei dupa ce a renuntat la a face avort in urma unei consilieri.

Este regretabil sa citesti in presa slogane ca “ne intoarcem la epoca ceausista”, sau “femeia este manipulata prin aceasta consiliere” si sa nu fie prezentat in mod onest de ce este necesara aceasta reglementare printr-o lege. Citez din declaratia directoarei Institutului pentru Politici Publice: “Impresia mea este ca initiatorii sacrifica o libertate a femeilor pe care au cistigat-o, aceea de a face ce vor cu corpul lor(!!); ne intoarcem in trecut!” Am tot auzit sloganul “fac ce vreau cu uterul meu”! Da, as raspunde eu, poti sa faci ce vrei cu corpul tau, dar cum ramine cu trupul micutului pe care-l porti in pintec, de ce sa nu-i dai si lui dreptul de a face ce vrea cu corpul lui, de ce-i furi dreptul asta? Si o intrebare catre doctori: daca o “detinatoare” de uter doreste sa renunte la propriul organ sanatos care medic ii va implini dorinta? Am aflat ca la CEDO se analizeaza cauza Cosma v. Romania, prin care o pacienta reclama faptul ca a ramas sterila dupa un avort, nefiind informata asupra acestui risc. Cei care reclama acest drept la informare de ce nu iau atitudine si impotriva informarii populatiei, a pacientilor asupra riscului la fumat ? De ce este permis sa spui ca “tigara ucide” dar nu este permis sa spui ca “avortul opreste o inima care bate”?

dr. Maria Dunca-Moisin

Miscarea Buna Vestire pentru ocrotirea copiilor nenascuti

19 March 2012

Mişcarea “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi. 20 De ani de acţiune : 25.III.1992 -25.III.2012

La câteva zile după căderea regimului comunist s-a întemeiat “Acţiunea Unită Creştină pentru Redeşteptare Naţională”, la 31 decembrie 1989, din iniţiativa Pr. Prof. Dr. Octavian Moisin, numită ulterior “Acţiunea Creştină pentru Renaştere Naţională” (A.C.R.N.). În aceeaşi zi s-a elaborat şi Programul ei, care prevedea la Punctul 8:

„ Sprijinirea familiei. APĂRAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ, DE LA CONCEPERE PÂNĂ LA MOARTEA NATURALĂ. Salariu matern şi pensie maternă pentru femeile care nasc şi cresc copii”. Întrucât noua autoritate a ţării care s-a impus la sfârşitul lui Decembrie 1989 a liberalizat avortul, deschizând drum larg crimei contra copiilor nenăscuţi, am trimis un apel presei pentru stoparea avorturilor, întâmpinat cu agresiuni verbale la adresa autorului (Pr. Prof. Dr. Anton Moisin).

Numărul avorturilor a crescut enorm, astfel că la 25 martie 1992, din iniţiativa Pr. Octavian Moisin si Pr. Anton Moisin, s-a constituit Mişcarea “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi. Ea are ca scop reunirea tuturor forţelor posibile şi sensibilizarea fiecărei conştiinţe în vederea apărării dreptului la viaţa al fiecarui copil aflat încă în sânul mamei sale.

Mişcarea s-a extins repede şi a avut un larg ecou. Câteva reacţii în acest sens: Patriarhul Teoctist “a luat act cu binecuvântare” de această mişcare, “cunoscând că Sfântul Sinod a luat act in această privinţă şi va fi continuată de toţi slujitorii bisericii” (Adresa Nr. 2237/17.IV.1992); Mitropolitul Nicolae al Banatului : “ O voi aduce la cunoştinţa preoţilor, ca la rândul lor s-o explice credincioşilor” (10 aprilie 1992 ); Mitropolia Olteniei a “luat act cu bucurie” şi Prin Episcopul Vicar Damaschin Severineanul a scris: “Dumnezeu să vă binecuvânteze strădaniile şi să se împlinească idealurile pentru care luptaţi” (Adresa nr.1210 din 5 mai 1992 catre Pr. Anton Moisin) ; Episcopia Buzăului “a luat act cu bucurie” şi a “difuzat scrisoarea Dumneavoastră la protopopiate în vederea informării tuturor preoţilor spre cele de urmare”(Adresa 1127/1992) etc. Au venit mii de semnături de adeziune, până şi din America.

Ioan Moisin, fost senator, a protestat în numeroase rânduri în Senat împotriva genocidului avorturilor (milioane de copii ucişi), iar în 1997 a depus proiectul de “Lege pentru interzicerea avortului” (L 646/18.XII.1997). Acesta a fost respins, deşi era sprijinit din sfera Bisericii. În acest sens cităm 3 reacţii : Episcopul greco-catolic de Lugoj, Alexandru Mesian, scria: “Cu mare bucurie am citit adresa Dumneavoastră din 5 noiembrie la cererea formulată Senatului României de a se iniţia un proiect de lege anti-avort. Suntem întru totul de acord cu introducerea unei asemenea legi…”(Adresa Nr. 530/1997); Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba – Iulia: “Vă asigurăm de sprijinul Nostru şi vă felicit pentru iniţiativa Dvs.”, cerând ca “toate Bisericile creştine” să respingă legea contrară “care ratifică într-un stat de drept şi declarat creştin omorul” (adica legea care permite avortul) (Adresa Nr. 1870/1997); Mitropolitul ortodox Nicolae Corneanu al Banatului preciza: “Cu privire la avort toţi avem aceeaşi atitudine. (…). Dumnezeu să Vă binecuvânteze…”. (Răspuns la Circulara noastră din 28.X.1997).

Astăzi, pentru că nu s-a dat urmare nici macar glasului Bisericii, poporul nostru este în declin, merge încet spre dispariţie. Mai mult, e împovărat în faţa Justiţiei Divine cu sângele unui alt Popor Român, cei vreo 20 de milioane de prunci ucişi înainte de a vedea lumina zilei şi a primi Botezul. Popor contra Popor va putea însemna curând, în mânia cerească, Popor pentru Popor, adică o pedeapsă enormă, de proporţii istorice. Să ne trezim măcar în aceste ultime minute ale celui de-al 12-lea ceas şi să se înceteze cu genocidul avorturilor. Irod a ucis 14.000 de prunci şi nu era creştin; noi ne lăudăm că suntem creştini de două mii de ani şi-i ucidem cu zecile de milioane; ne va fi spre mai grea osândă lauda noastra de “creştini” ucigaşi.

Veniţi cu toţii în rândurile  Mişcării “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi!

 

Victoria                           Coordonatorul Miscării

25.III.2012                       Pr.Prof.Dr. Anton Moisin

 

(persoana de legătură:

Dr. Maria Dunca-Moisin)

 

(Adresa: Str.Stadionului, 10/4, 505700- Victoria, Jud.Brasov)

13 March 2012

“PRO VITA HOMINIS” DIN SFANTUL GHEORGHE: 22 DE ANI DE EXISTENTA

Asociatia “Pro Vita Hominis” s-a infiintat in 26 iunie 1990 deoarece numarul avorturilor crescuse deja de 3 ori, atat in tara cat si in judetul Covasna, in  primele 5 luni dupa evenimentele din decembrie 1989.
Am organizat Conferinte pro-life:
 1992 la Miercurea Ciuc : “Copilul unic”; 1994 la Sf. Gheorghe: “Iubire, Viata, Familie”; 1996 la Sf.Gheorghe: “Sexualitatea adolescentilor”;
1998 la Sf. Gheorghe: “Si el (fatul) are dreptul la viata”;  2000 la Sf. Gheorghe:” Copilul e primavara societatii”.
Cu ocazia conferintei din 2000 am inaugurat Statuia pentru  Apararea Maternitatii in curtea Spitalului Judetean Sf. Gheorghe. Aceasta este din bronz, are  2.5 m inaltime si infatiseaza o gravida aparand copilul din pantece: “Nu il omorati!”, fiind  un ultim mesaj pro-life pentru mamicile care se duc la avort.
La aceasta statuie se depun lumanarile aprinse cu care mergem cu ocazia “Marsului vietii” organizat deja de 5 ani, pe 28 decembrie, Ziua pruncilor nevinovati omorati de Irod. Marsul vietii e precedat de Adoratia Preasfantului Sacrament si  Sfanta Liturghie. Se  porneste de la Biserica “Cristos Regele”, traversand orasul si se termina la Spitalul Judetean, la aceasta statuie pentru Apararea Maternitatii.
 Intre 2001-2004 am construit un Camin pentru gravide fara nici un sprijin, numit “Mater Misericordiae” si situat la 5 km de Sf. Gheorghe,  la Arcus. Am reusit sa supraveghem functionarea doar un an, toata activitatea noastra fiind voluntara. Din 1 decembrie 2005,  Fundatia Sf. Francisc din Deva prin 3 maicute franciscane si Ordinul Franciscan din Pecs,, asigura finantarea, functionarii, proprietatea casei ramanad a noastra. Peste 40 de mamici si copii au beneficiat de adapost tranzitoriu la Arcus, pentru a nu mearge la avort.
 In camin avem o mica capela sfintita de Bunavestire si tinem hramul capelei deja de 10ani in 25 Martie, chiar si in timpul constructiilor. In capela avem si o relicva  a Sfiintei Gianna Beretta Molla, primita chiar de la fiica sa, pentru care s-a sacrificat. Aceasta am primit-o  prin intermediul binefacatorului elvetian Pius Stossel, fostul presedite al organizatiei “Ja zum Leben”.
Am mai tinut si alte manifestari culturale pro-life: “Ziua copilului” – 1 iunie 1991; “Ziua mamei”- 2 mai 1993;  “Anul Tolerantei” – 13 septembrie 1995, “Spielhozni” –  13 decembrie 1997; ” Serbare pentru gravide, mame si bunici” –  mai 1999.
 Totodata am oferit prezentari, filme pro-life in licee si scoli, sfaturi pentru gravide si teste timpurii, rapide si gratuite atunci cand la noi in farmacii nu existau ( din decembrie 1992). In prezent sunt putine solicitari de acest gen.
 Din 3 iulie  avem o emisiune saptamanala pro-life de 30 minute cu  2 repetari la Radio Maria din Oradea.
Pe 10 septembrie 2010 am sarbatorit aniversarea de 20 ani impreuna cu Inalt Preasfintitul Dr. Jakubinyi Gyorgy Arhiepiscopul din Alba Iulia, cu o Liturghie de gratitudine si prezentari de evenimente din cei 20 de ani, a copiilor care au fost salvati si despre care stim si au fost de acord sa vina, o prelegere despre Evangelium Vitae.
Din 1997 tinem 3 Adoratii pe luna in 3 locuri diferite, cu intentie pro-life, Sfinte Liturghii frecvente, Calea crucii a nenascutului, adoptare spirituala, intalniri lunare.
                                                                                                                           Doctor  Zita Kovacs
8 March 2012

PUNCTUL DE VEDERE AL “MISCARII BUNAVESTIRE PENTRU OCROTIREA COPIILOR NENASCUTI” ASUPRA RUAM

“Miscarea Bunavestire pentru ocrotirea copiilor nenascuti” nu este de acord cu o lege favorabila Reproducerii umane asistate medical (RUAM), metoda contrara moralei crestine si demnitatii omului inca de la conceperea sa. Miscarea Bunavestire pentru ocrotirea copiilor nenascuti , infiintata la 25 martie 1992 si care are mii desustinatori, protesteaza impotriva reproducerii umane asistate medical si totodata impotriva incercarii de a se da o lege favorabila acestei metode. Argumentele pe care ne bazam sunt urmatoarele:

(A) Argumente morale

a. Procreatia, asa cum a stabilit-o Dumnezeu, este urmarea actului conjugal dintre o femeie si un barbat, in cadrul casatoriei. RUAM separa procreatia de actul conjugal, ceea ce contravine legii stabilite de Creator.

b. RUAM- subliniaza Congregatia pentru Doctrina Credintei, implica frecvent distrugerea de embrioni. Embrionul este insa o persoana umana, dupa cum arata Instructiunea Congregatiei pentru Doctrina Credintei din 8 dec. 2008: “Fiinta umana trebuie sa fie respectata si tratata ca persoana din momentul conceptiei; de aceea, din acelasi moment, drepturile ei ca persoana trebuie sa fie recunoscute, printre care in primul rand dreptul inviolabil al oricarei fiinte inocente la viata”.

Este evident insa ca distrugerea unor embrioni, implicata frecvent in procesul fertilizarii in vitro (FIV), contravine dreptului la viata al persoanelor umane care sunt de fapt acesti embrioni si reprezinta tot atatea incalcari ale poruncii divine: “Sa nu ucizi!”

” Nici un biolog sau medic nu poate sa pretinda in mod rational, in virtutea competentei sale stiintifice, sa decida asupra originii si destinului oamenilor. Aceasta norma trebuie aplicata intr-un mod special in sfera sexualitatii si a procreatiei in care femeia si barbatul pun in act valorile fundamentale ale iubirii si ale vietii”( cf. Ioan Paul al II lea, Exortatia apostolica Familiaris consortio, 1982).

c. RUAM este o metoda artificiala care, dupa cum arata acelasi document, trebuie sa fie evaluata in raport cu demnitatea persoanei umane. Ea afecteaza demnitatea, dupa cum urmeaza:

-Demnitatea sotilor. Biserica este categorica, deoarece “in afara faptului ca respinge fecundatia heterologa, biserica este impotriva, d.p.d.v. moral, a fecundarii artificiale, homologe (adica intre cei doi soti); aceasta este in sine ilicita si contrara demnitatii si unirii conjugale” ( Consiliul Pontifical pentru Familie, Copiii, primavara familiei si a societatii, Ed. Arhiepiscopiei Romano Catolice Bucuresti).

Magisteriul bisericesc subliniaza cele “doua aspecte inseparabile: unirea si procrearea”. Aceasta doctrina, de mai multe ori prezentata de Magisteriu, este bazata pe legatura indisolubila pe care a voit-o Dumnezeu si pe care omul nu o poate rupe din initiativa sa, intre cele doua semnificatii ale actului conjugal: unirea si procrearea” (Papa Paul al VI-lea, Enciclica Humane Vitae, Episcopia Romano-Catolica, Ed. Presa Buna, Iasi, 1994,p.10.

Fecundarea artificiala este tocmai o asemenea initiativa umana care rupe legatura indisolubila voita de Dumnezeu.

– Demnitatea copilului. Ea este afectata in mai multe feluri:

– prin sfidarea grava a demnitatii “embrionilor supranumerari”. Biserica arata ca : “Din diverse motive de reproducere artificiala sau de fecundare artificiala se deschide calea unor noi atentate impotriva demnitatii umane”, iar in acest context precizeaza ca “sunt produsi in mod frecvent embrioni in numar mai mare decit este necesar pntru implantarea in uterul femeii, si acesti asa zisi “embrioni supranumerari” sunt apoi suprimati sau utilizati pentru cercetare.

Prin aceste procedee, viata si moartea sunt reduse doar la decizia omului care, in felul acesta, ajunge sa devina datator de viata si de moarte la comanda” (C.P.F, Copiii, primavara familiei si a societatii);

– prin suprimarea lui si aruncarea la gunoi, la canal sau incinerator ca un deseu oarecare (o statistica arata ca in Marea Britanie, peste 70000 de embrioni au murit pe parcursul aplicarii metodei FIV, pentru ca sa se nasca 8300 de copii);

– prin transformarea lui intr-un fel de cobai pentru cercetari; -prin transformarea embrionului intr-un obiect: “Un alt motiv de ingrijorare il reprezinta modul in care copiii conceputi prin FIV sunt folositi ca obiecte pentru satisfacerea cererilor parintilor” (“Ingrijorare cu privire la folosirea fertilizarii in vitro””Lumea Catolica, nr.9/ 2009, autor pr. John Flynn, sursa Zenit,in Viata Crestina, Cluj Napoca, nr.8-9, aug. 2009)

Nu mai e tratat ca persoana unica si irepetabila, “dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu”, ci ca un obiect.

Asadar, dupa cum arata si Prof. H.Tristam in cartea “Fundamentele Bioeticii Crestine”, “cea mai evidenta chestiune morala pusa in joc de fertilizarea in vitro e legata de producerea in exces de zigoti si embrioni timpurii care risca sa fie congelati sau distrusi. Il da exemplu pe Sf. Vasile cel Mare care spune ca “ucigas este cel ce ucide un embrion neformat sau imperfect, intru cat, acesta desi nu e inca o fiinta completa , era menit sa se desavarseasca in viitor, potrivit succesiunii neaparate a legilor firii” (preluat din Indrumarul medical si crestin despre viata al Federatiei Organizatiilor Ortodoxe Pro-Vita din Romania , autor Dr. Christa Todea Gross si Pr.prof.dr. Ilie Moldovan)

De aici si devierea intr-o alta eroare morala: “copii facuti la comanda” prin selectie. Aceasta se practica deja intr-o “clinica de fertilitate” din SUA, “putindu-se opta pentru ce nuanta sa aiba pielea sau ce culoare are parul sau ochii: “Procesul monitorizeaza copiii in primele etape de viata -aplicind tehnologii deja folosite pentru a ucide copii, daca nu au sexul dorit sau au anumite defecte genetice-si selecteaza acei embrioni care satisfac gusturile cumparatorului. Ceilalti sunt eliminati”.(w.w.w.catolica.ro Viata Crestina, nr. 3 martie 2009, p. 21.

Cardinalul Elio Sgreccia, fost presedinte ale Academiei Pontificale pt.Viata, precizeaza ca este vorba “de o initiativa gresita d.p.d.v. etic, care raneste demnitatea copiilor, fiind orientata spre manipularea trupului, dominindu-l si transformnindu-l dupa bunul plac al cuiva”, ca ‘este, de asemenea, ilicit sa se faca o seectie care merge dupa dorintele parintilor” (ibid.). Episcopul Sgreccia a vorbit chiar de “instinctul manipularii”, un instinct ce a fost simtit si in vremea nazismului si care “continua (sa fie prezent) si dupa abolirea regimurilor totalitariste.” (ibid. )

La aceste argumente morale se mai adauga si faptul ca omul nu isi poate permite indrazneala de a se substitui lui Dumnezeu arogandu-si drept de viata si de moarte asupra embrionilor-persoane umane.

B. Argumente stiintifice

Riscuri genetice, gene anormale, cresterea defectelor la nastere:

a. Acestea au fost expuse in editia din 17 feb.2009 a ziarului “New York Times”, intru-un ” lung articol despre riscurile genetice ce insotesc folosirea FIV”: “Unele studii, se spune in articol, au descoperit ca FIV ar putea fi responsabil de dezvoltarea unor gene anormale si de o crestere a dezordinii genetice. Articolul citeaza un studiu publicat in noiembrie anul trecut de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, care releva o crestere a unor defecte la nastere la copilasii nascuti prin FIV (“Ingrijorari cu privire la folosirea fertilizarii in vitro”,ed.Catolica , p. 28). Exista un consens tot mai mare in comunitatea medicala privitor la riscurile existente ” a declarat Richard Schultz, decan asociat pentru Stiintele Naturale la Universitatea din Pennsylvania, pentru publicatia citata (ibidemb).

b. Predispune la agresivitate si probleme de comportament ulterior, informeaza publicatia The Australian. Un studiu efectuat de cercetatatori de la Uniersitatea Cambridge si prezentat la o conferinta despre fertilitate din Brisbane, Australia, a comparat 26 de copii nascuti datorita FIV cu 36 de copii adoptati, respectiv cu 63 de copii conceputi natural. S-a remarcat o anumita diferenta in comportament la copiii conceputi prin FIV.

c. Nasteri premature, greutate mai mica la nastere, predispunere cu 31% la moarte inainte sau dupa nastere (rezultatul unui amplu studiu al unei echipe de cercetare condusa de Liv Bente Romundstad, de la Universitateea pentru Stiinta si Tehnologie din Trondheim, Norvegia). Asadar, stiinta avertizeaza ca FIV prezinta pericole care nu pot fi ignorate si nici acceptate.

(C) Argumente juridice

Intrucit omul este o persoana umana inca de la concepere, embrionul se bucura de toate drepturile omului prevazute in Constitutia Romaniei si in conventiile internationale. Tehnica fecundarii in vitro poate sa ceara numeroase fecundari si distrugeri de embrioni umani. Astfel, eliminarea unor embrioni prin FIV contravine art. 22 din Constitutie : “Dreptul la viata, precum si la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate”. Acest articol trebuie respectat, conform prevederii art. 1 (al. 5 din Constitutie: “Respectarea Constitutiei,a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

Similar se prevede in art. 2 din “Declaratia Universala a Drepturilor Omului” (1948): “Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.” Se adauga declaratiile cu privire la drepturile copilului (Geneva, 1924 si ONU, 20/11/1959).

Pe baza acestor argumente, “Miscarea Buna Vestire pentru ocrotirea copiilor nenascuti” se declara impotriva legiferarii fertilizarii in vitro, a inseminarii artificiale, a avortului chirurgical si chimic si impotriva oricaror altor tehnici care permit procrearea in afara procesului natural si care incalca drepturile embrionului ca persoana umana. In privinta proiectului Legea privind reproducerea umana asistata medical” cerem urmatoarea hotarare: ” Reproducerea umana asistata medical, reprezentand ansamblul tehnicilor si practicilor clinice sau biologice, sub orice forma sau denumire, care permite procreerea in afara procesului natural, prin interventia si la indicatia medicului sau a oricarei persoanesi prin orice metode, este interzisa. Cerem ca Parlamentul sa interzica aceasta lege.”

Prof.dr. Anton Moisin (coordonatorul Miscarii” Buna Vestire pentru ocrotirea copiilor nenascuti”)

Prof.dr Octavian Moisin

Dr. Maria Dunca Moisin

%d bloggers like this: