MISCAREA BUNA VESTIRE PENTRU OCROTIREA COPIILOR NENASCUTI

VEZI SI PUNCTUL DE VEDERE IMPOTRIVA RUAM (in vitro fertilizare)

Mişcarea “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi.

20 de ani de acţiune : 25.III.1992 -25.III.2012.

La câteva zile după căderea regimului comunist s-a întemeiat “Acţiunea Unită Creştină pentru Redeşteptare Naţională”, la 31 decembrie 1989, din iniţiativa Pr. Prof. Dr. Octavian Moisin, numită ulterior “Acţiunea Creştină pentru Renaştere Naţională” (A.C.R.N.). În aceeaşi zi s-a elaborat şi Programul ei, care prevedea la Punctul 8:

„ Sprijinirea familiei. APĂRAREA DREPTULUI LA VIAŢĂ, DE LA CONCEPERE PÂNĂ LA MOARTEA NATURALĂ. Salariu matern şi pensie maternă pentru femeile care nasc şi cresc copii”. Întrucât noua autoritate a ţării care s-a impus la sfârşitul lui Decembrie 1989 a liberalizat avortul, deschizând drum larg crimei contra copiilor nenăscuţi, am trimis un apel presei pentru stoparea avorturilor, întâmpinat cu agresiuni verbale la adresa autorului (Pr. Prof. Dr. Anton Moisin).

Numărul avorturilor a crescut enorm, astfel că la 25 martie 1992, din iniţiativa Pr. Octavian Moisin si Pr. Anton Moisin, s-a constituit Mişcarea “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi. Ea are ca scop reunirea tuturor forţelor posibile şi sensibilizarea fiecărei conştiinţe în vederea apărării dreptului la viaţa al fiecarui copil aflat încă în sânul mamei sale.

Mişcarea s-a extins repede şi a avut un larg ecou. Câteva reacţii în acest sens:

– Patriarhul Teoctist “a luat act cu binecuvântare” de această mişcare, “cunoscând că Sfântul Sinod a luat act in această privinţă şi va fi continuată de toţi slujitorii bisericii” (Adresa Nr. 2237/17.IV.1992);

– Mitropolitul Nicolae al Banatului : “ O voi aduce la cunoştinţa preoţilor, ca la rândul lor s-o explice credincioşilor” (10 aprilie 1992 );

– Mitropolia Olteniei a “luat act cu bucurie” şi Prin Episcopul Vicar Damaschin Severineanul a scris: “Dumnezeu să vă binecuvânteze strădaniile şi să se împlinească idealurile pentru care luptaţi” (Adresa nr.1210 din 5 mai 1992 catre Pr. Anton Moisin) ;

– Episcopia Buzăului “a luat act cu bucurie” şi a “difuzat scrisoarea Dumneavoastră la protopopiate în vederea informării tuturor preoţilor spre cele de urmare”(Adresa 1127/1992) etc. Au venit mii de semnături de adeziune, până şi din America.

Ioan Moisin, fost senator, a protestat în numeroase rânduri în Senat împotriva genocidului avorturilor (milioane de copii ucişi), iar în 1997 a depus proiectul de “Lege pentru interzicerea avortului” (L 646/18.XII.1997). Acesta a fost respins, deşi era sprijinit din sfera Bisericii. În acest sens cităm 3 reacţii :

– Episcopul greco-catolic de Lugoj, Alexandru Mesian, scria: “Cu mare bucurie am citit adresa Dumneavoastră din 5 noiembrie la cererea formulată Senatului României de a se iniţia un proiect de lege anti-avort. Suntem întru totul de acord cu introducerea unei asemenea legi…”(Adresa Nr. 530/1997);

– Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba – Iulia: “Vă asigurăm de sprijinul Nostru şi vă felicit pentru iniţiativa Dvs.”, cerând ca “toate Bisericile creştine” să respingă legea contrară “care ratifică într-un stat de drept şi declarat creştin omorul” (adica legea care permite avortul) (Adresa Nr. 1870/1997);

– Mitropolitul ortodox Nicolae Corneanu al Banatului preciza: “Cu privire la avort toţi avem aceeaşi atitudine. (…). Dumnezeu să Vă binecuvânteze…”. (Răspuns la Circulara noastră din 28.X.1997).

Astăzi, pentru că nu s-a dat urmare nici macar glasului Bisericii, poporul nostru este în declin, merge încet spre dispariţie. Mai mult, e împovărat în faţa Justiţiei Divine cu sângele unui alt Popor Român, cei vreo 20 de milioane de prunci ucişi înainte de a vedea lumina zilei şi a primi Botezul. Popor contra Popor va putea însemna curând, în mânia cerească, Popor pentru Popor, adică o pedeapsă enormă, de proporţii istorice. Să ne trezim măcar în aceste ultime minute ale celui de-al 12-lea ceas şi să se înceteze cu genocidul avorturilor. Irod a ucis 14.000 de prunci şi nu era creştin; noi ne lăudăm că suntem creştini de două mii de ani şi-i ucidem cu zecile de milioane; ne va fi spre mai grea osândă lauda noastra de “creştini” ucigaşi.

Veniţi cu toţii în rândurile  Mişcării “Buna Vestire” pentru ocrotirea copiilor nenăscuţi!

 

Victoria                           Coordonatorul Miscării

25.III.2012                       Pr.Prof.Dr. Anton Moisin

 

(persoana de legătură:

Dr. Maria Dunca-Moisin)

 

(Adresa: Str.Stadionului, 10/4, 505700- Victoria, Jud.Brasov)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: