Planned Parenthood in Romania

Pagina in constructie: trebuie sa adunam informatiile existente in romana si engleza.

Fondatoarea Planned Parenthood in USA: Margaret Sanger

Eficienta industriei americane a avortului si contraceptiei in varianta romaneasca: demonstrate de SECS, ramura romaneasca a Planned Parenthood

SCURT BILANT 2011

Exemplu recent de colaborare internationala a Planned Parenthood intre 41 de tari si Romania:

1-10 Septembrie 2012: 10 Zile de Activism

De ce am găsit că este necesar sǎ începem o campanie pentru implicarea tinerilor în obţinerea educaţiei sexuale în şcoalǎ?

  • Pentru cǎ toţi adolescenţii au dreptul sǎ primeascǎ informaţii corecte şi care sǎ rǎspundǎ nevoilor lor în ceea ce priveşte sexualitatea şi sǎnǎtatea sexualǎ şi a reproducerii.
  • Pentru cǎ în România educaţia sexualǎ este inclusǎ într-o anumitǎ mǎsurǎ în materia opţionalǎ din învǎţǎmântul preuniversitar Educaţie pentru sǎnǎtate, însǎ în realitate foarte puţini elevi şi pǎrinţi îşi pot exercita opţiunea de a studia aceastǎ materie.
  • Pentru cǎ vârsta începerii vieţii sexuale este din ce în ce mai scǎzutǎ, iar adolescenţii care au informaţiile corecte şi adecvate, abilitatea de a gândi critic, încredere în ei înşişi şi respect faţǎ de ceilalţi sunt mai pregǎtiţi sǎ ia decizii informate şi responsabile.
  • Pentru cǎ multe dintre problemele legate de sǎnǎtatea sexualǎ şi reproductivǎ cu care se confruntǎ populaţia României pot fi prevenite sau combǎtute dacǎ populaţia încǎ de la vârste fragede deprinde comportamente sǎnǎtoase, învaţǎ sǎ se adreseze din timp serviciilor de sǎnǎtate disponibile şi îşi cunoaşte drepturile şi responsabilitǎţile.

Campania din România se înscrie în activităţile desfăşurate în cadrul campaniei internaţionale 10 Days of Activism, iniţiată de Y-PEER.

Organizatorii campaniei în România sunt: Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) şi Centrul Euroregional Pentru Iniţiative Publice (ECPI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: